Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Pragniemy zaznaczyć, że dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane tkaniny były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że różnice w technologii wyświetlaczy lub ich ustawienia znacząco wpływają na barwę, strukturę oraz ogólny wygląd materiału. 

1. Zwrot towaru o wymiarach standardowych*, podanych w specyfikacji technicznej produktu.

 • Każdy zakupiony produkt, o wymiarach standardowych mogą Państwo zwrócić bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni.
 • Aby tego dokonać prosimy o wypełnienie formularza zwrotów i oraz kontakt w celu umówienia kuriera na odbiór towaru.
 • Do paczki wraz z wypełnionym formularzem i zwracanym produktem/produktami prosimy dołączyć także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

*towar standardowy – meble twarde o wymiarach wskazanych na stronie. 

2. Zwrot towarów o wymiarach niestandardowych*, wykonywanych na zlecenie klienta. 

 • Nie przyjmujemy zwrotów towarów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta gdy Towarem jest rzecz nieprefabrykowana lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb, o ile nie są one uszkodzone lub niezgodne z zawartą umową, w takiej sytuacji prosimy o złożenie reklamacji. 

*towar niestandardowy – Meble tapicerowane oraz meble twarde personalizowane

3. Zwrot mebli tapicerowanych wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta gdy Towarem jest rzecz nieprefabrykowana lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb

 • Meble Tapicerowane są wykonywane pod indywidualne zamówienie i nie ma możliwości ich zwrotu. Prosimy o przemyślany zakup. Bezpłatna zmiana w zamówieniu jest możliwa do 48h po zakupie.

4. Koszty transportu przy zwrocie towaru

 • Warunkiem zwrotu produktu jest zgłoszenie zwrotu poprzez kontakt telefoniczny (783 250 124, 691 485 289) lub mailowy (alpimeble@gmail.com), podając dane adresowe do zamówienia transportu zwrotnego [tj. Imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto) oraz numer telefonu]. Należy podać również numer zamówienia w treści zgłoszenia.
 • Zwracany produkt nie może posiadać śladów użytkowania lub zostać zwrócony w odmiennym stanie niż został dostarczony. Paczkę z umieszczonym wewnątrz produktem należy starannie zabezpieczyć, tak aby nie uszkodził się on w transporcie. Pragniemy zaznaczyć, że koszt naprawy powstałych uszkodzeń zostanie indywidualnie rozpatrzony.
 • Koszt naprawy uszkodzeń zwracanego produktu zostanie pokryty przez kupującego, w przypadku uszkodzenia przez niego (tj. kupującego) zwracanego produktu.
 • Kwota zwrotu za zakup towaru zostanie pomniejszona o koszt naprawy uszkodzonego przez kupującego zwracanego produktu.
 • Koszt przesyłki zwrotnej (transportu zwrotnego) w przypadku zwrotu towaru zostaje pokryty przez kupującego.
 • Kwota zwrotu za zakup towaru zostanie pomniejszona o koszt przesyłki zwrotnej (transportu zwrotnego).
 • Zwrot towaru. Zostaje zwrócona kwota produktu pomniejszona o kwotę dostawy oraz kwotę transportu zwrotnego.

*(w kartonie mogą być 1 lub 2 szt)

ADRES ZWROTÓW: WIERZBOWA 9 63-630 RYCHTAL

 • *zwrot mebli tapicerowanych jedynie w przypadku zakupu ze stanów magazynowych. Meble wykonywane pod zamówienie nie podlegają zwrotowi.

5.Reklamacja towarów.

 • W celu złożenia reklamacji prosimy o skontaktowanie się z naszym biurem pod adresem reklamacje@alpimeble.com.pl lub pod nr tel: +48 783 250 124
 • Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza reklamacji oraz dołączenie go do odsyłanego produktu. Informacje zawarte w formularzu mogą Państwo również przesłać mailem na adres: biuro@alpimeble.com.pl
  Przyspieszy to i ułatwi rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 • Składając reklamację prosimy o przygotowanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury.
 • Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Powyższe nie obowiązuje w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady. Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres: biuro@alpimeble.com.pl

 6. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 • AlpiMeble podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 • Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: biuro@alpimeble.com.pl
 • W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
 • Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. 

7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 • Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 • Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Spory konsumenckie

 • Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.